יום ש', ה’ באייר תשפ”א
לתכניות במרכז שחפים רשאים להירשם רק תלמידים שאותרו ואושרו בכתב כמחוננים או מצטיינים ע"י משרד החינוך
תגובות: 0   צפיות: 340

מרכז שחפים . מנהלת התכנית יפעת מרקפלד 053-4328186 giftedherzliya@gmail.com

מחוננים ומצטיינים כיתות ג'-ט'

תכנית הלימודים נבנתה תוך התייחסות לרצף הרב שנתי, וכוללת עלייה ברמה, שכלול המיומנויות, גיוון בין תחומי הדעת השונים, והגדלת מרכיב הבחירה האישית של התלמידים. ההעשרה במרכז מתייחסת למספר הרב של התחומים אליהם נחשפים התלמידים ולאפשרות להעמיק בתחומים מסויימים, מתוך השאיפה לפתח ולחזק את יכולותיו של כל תלמיד.מלבד העשרה בתחומי דעת שונים, הקורסים כוללים היבטים של פיתוח החשיבה, הקנייה ופיתוח של מיומנויות מחקר ולימוד, תוך דגש מרכזי של טיפוח כישורים אישיים וכישורים חברתיים.תכנית הלימודים הרב שנתית נגזרה מתוך חזון דמות הבוגר שעוצבה ע"י האגף למחוננים ולמצטיינים במשרד החינוך, ובהתאם למתווה הליבה שגובש באגף.מידע על הקורסים הנלמדים בתוכנית מפורטת באתר עפ"י מסלולי הלימוד. מסלולי הלימוד בתשפ"א:**אנחנו פועלים עפ"י הנחיות משרד החינוך והעירייה. ייתכן שבשל סכנות הקורונה הלמידה במהלך השנה תתקיים מרחוק. למידה זו שקולה ללמידה מקרוב** אפיון הקבוצה:יום הפעילות:שעות הפעילות:מקום הפעילות:מחוננים כתות ג'לתכניתשלישי**במידה ונידרש ללמידה מרחוק, יתכן שיום הלמידה יתקיים, כולו או חלקו, בשישי בבוקר.8:30-13:45 מרכז שחפים(מתחם הקרוואנים, סמוך למרכז המדעים)מחוננים כתות ד'לתכניתרביעי ** במידה ונידרש ללמידה מרחוק, יתכן שיום הלמידה יתקיים כולו או חלקו, בשישי בבוקר.8:30-13:45מרכז שחפים(מתחם הקרוואנים, סמוך למרכז המדעים)מחוננים כתות ה'לתכניתשני8:30-13:45מרכז שחפים(מתחם הקרוואנים, סמוך למרכז המדעים) מחוננים כתות ו'לתכנית חמישי8:30-13:45מרכז שחפים(מתחם הקרוואנים, סמוך למרכז המדעים) מחוננים ומצטיינים כתות ז'- ט'לתכנית רביעי14:30-17:30בביה"ס חט"ב הנגידמצטיינים כתות ג',לתכניתשני16:15-19:00מרכז שחפים(מתחם הקרוואנים, סמוך למרכז המדעים) מצטיינים כתות ד', ה', ו'לתכנית רביעי16:30-19:15מרכז שחפים(מתחם הקרוואנים, סמוך למרכז המדעים)

 
 
אודות המרכז
קורסי מחוננים ג'-ט'
קורסי מצטיינים ג'-ט'
מרחבי כיתות מחוננים
מרחבי כיתות מצטיינים
משלנו
זרקור לקורס
חומרי העשרה
גלריית תמונות
למידה בחירום