יום ו', יז’ באדר א' תשע”ט
לתכניות במרכז שחפים רשאים להירשם רק תלמידים שאותרו ואושרו בכתב כמחוננים או מצטיינים ע"י משרד החינוך
תגובות: 0   צפיות: 173

מרכז שחפים . מנהלת התכנית יפעת מרקפלד 053-4328186 giftedherzliya@gmail.com

תכנית הלימודים ומסלולי הלימוד במרכז שחפים - מרכז לטיפוח מחוננים ומצטיינים במרכז המדעים הרצליה

תכנית הלימודים נבנתה תוך התייחסות לרצף הרב שנתי, וכוללת עלייה ברמה, שכלול המיומנויות, גיוון בין תחומי הדעת השונים, והגדלת מרכיב הבחירה האישית של התלמידים. ההעשרה במרכז מתייחסת למספר הרב של התחומים אליהם נחשפים התלמידים ולאפשרות להעמיק בתחומים מסויימים, מתוך השאיפה לפתח ולחזק את יכולותיו של כל תלמיד.מלבד העשרה בתחומי דעת שונים, הקורסים כוללים היבטים של פיתוח החשיבה, הקנייה ופיתוח של מיומנויות מחקר ולימוד, תוך דגש מרכזי של טיפוח כישורים אישיים וכישורים חברתיים.תכנית הלימודים הרב שנתית נגזרה מתוך חזון דמות הבוגר שעוצבה ע"י האגף למחוננים ולמצטיינים במשרד החינוך, ובהתאם למתווה הליבה שגובש באגף.מידע על הקורסים הנלמדים בתוכנית מפורטת באתר עפ"י מסלולי הלימוד. מסלולי הלימוד בשנת תשע"ט:מחוננים מחוננים כתות ג'יום פעילות: שלישישעות הפעילות: 8:30 - 13:45מקום הפעילות: ביה"ס יצחק נבוןמחוננים כתות ד'יום פעילות: רביעישעות הפעילות: 8:30 - 13:45מקום הפעילות: אשכול פיס, חט"ב "זאב"מחוננים כתות ה'-ו'יום פעילות: חמישישעות הפעילות: 8:30 - 13:45מקום הפעילות: אשכול פיס, חט"ב "זאב"מחוננים כתות ז'-ט'יום פעילות: חמישישעות הפעילות: 14:00 - 17:30מקום הפעילות: חט"ב "הנגיד"מצטיינים מצטיינים כתות ג',ד'יום פעילות: שני שעות הפעילות: 16:15 - 19:00מקום הפעילות: מרכז המדעים הרצליה, ליד חטיבת יד גיוראמצטיינים כתות ה',ו'יום פעילות: רביעי שעות הפעילות: 16:30- 19:15מקום הפעילות: מרכז המדעים הרצליה, ליד חטיבת יד גיוראמצטיינים כתות ז'-ט'יום פעילות: חמישי שעות הפעילות: 14:00- 17:30מקום הפעילות: חט"ב הנגיד

 
 
חידת השבוע
אודות המרכז
הבמה שלנו
עיתונאות
קומיקס
מחוננים ג' - ט'
מצטיינים ג' - ט'
גלריית תמונות
למידה בחירום, או"ח