יום ש', ה’ באייר תשפ”א
לתכניות במרכז שחפים רשאים להירשם רק תלמידים שאותרו ואושרו בכתב כמחוננים או מצטיינים ע"י משרד החינוך
תגובות: 0   צפיות: 340

מרכז שחפים . מנהלת התכנית יפעת מרקפלד 053-4328186 giftedherzliya@gmail.com

שכר לימוד, הרשמה, מלגות, ביטול

שכר לימוד ונהלי תשלום*מחוננים ומצטיינים ג'-ו' תשלומי שכר הלימוד למרכז המחוננים מוגדר כ"רכישת שירותים מרצון". גובה הסכום המקסימלי לגבייה נקבע ע"י האגף למחוננים ולמצטיינים במשרד החינוך.שכר הלימוד לשנת הלימודים תשפ"א: 1,600 ₪ לכל תלמיד/ה (מחוננים ומצטיינים ).תלמיד/ה שני/ה במשפחה, יזכה להנחה וישלם 1300 ₪, ילד שלישי ישלם 1200 ₪. התשלום יתבצע בשתי פעימות באמצעות כרטיס אשראי במערכת מקוונת מול מרכז המדעים בהרצליה ( מייל עם קישור לטפסי ההרשמה הרלוונטיים יישלחו למועמדים, באם לא קיבלתם מייל לתשלום עד לתאריך 25.8.2020, יש לפנות אלינו בדואר אלקטרוני).1. תשלום דמי הרשמה בסך 80 ש"ח במעמד ההרשמה בין התאריכים 25.8.20-10.9.20, לאחר תאריך זה לא ניתן יהיה להירשם לתכנית . דמי ההרשמה מהווים חלק משכר הלימוד ולא יוחזרו בכל מקרה של ביטול השתתפות. 2. תשלום שכר לימוד בסך 1520 ש"ח ייגבה עם תחילת הלימודים בפועל ( ועד לתאריך 1.11.2020), ניתן לחלק את הסכום עד ל -10 תשלומים שווים ללא ריבית. *מחוננים ומצטיינים ז'-ט' שכר הלימוד לשנת הלימודים תשפ"א: 1,600 ₪ לכל תלמיד/ה (מחוננים ומצטיינים ).תלמיד/ה שני/ה במשפחה, יזכה להנחה וישלם 1300 ₪, ילד שלישי ישלם 1200 ₪.התשלום יתבצע בשתי פעימות באמצעות כרטיס אשראי במערכת מקוונת מול מרכז המדעים בהרצליה ( מייל עם קישור לטפסי ההרשמה הרלוונטיים יישלחו למועמדים, באם לא קיבלתם מייל לתשלום עד לתאריך 27.8.2020, יש לפנות אלינו בדואר אלקטרוני).1. תשלום דמי הרשמה בסך 80 ש"ח במעמד ההרשמה בין התאריכים 27.8.20-10.9.20, לאחר תאריך זה לא ניתן יהיה להירשם לתכנית . דמי ההרשמה מהווים חלק משכר הלימוד ולא יוחזרו בכל מקרה של ביטול השתתפות. 2. תשלום שכר לימוד בסך 1520 ש"ח ייגבה עם תחילת הלימודים בפועל ( ועד לתאריך 1.11.2020), ניתן לחלק את הסכום עד ל -10 תשלומים שווים ללא ריבית. ניתן להירשם רק לאחת מתוך שתי רצועות הלימוד כמפורט בתכנית הלימודים ולשלם 760 ש"ח עבור הרצועה הנבחרת. הקישור לטופס ההרשמה והנחיות לתשלום יועברו במייל אישי להוריםלאחר אישור ההרשמה תצורפו לקבוצת הדיוור של מרכז שחפים. הודעות תשלחנה אליכם עפ"י כתובת ה e-mail שמסרתם. שימו לב!! רישום התלמיד לתכנית המחוננים או המצטיינים נקלטת במערכת ומאושרת רק לאחר שאושר התשלום במערכת. בקשת מלגה מסיבות כלכליותעליכם לבצע את תשלום שכר הלימוד במלואו ואחר כך להעביר טופס בקשה למלגה.את הטופס המלא יש להעביר למרכז המדעים בצירוף כל המסמכים והאישורים הנדרשים, תוך 30 ימים מתחילת שנת הלימודים ולא יאוחר מיום ה-30.11.20.את הטופס ניתן לקבל במרכז המדעים או אצל המזכירה ביום הפעילות.בקשות המלגות מועברות למשרד החינוך. תשובה על גובה המלגה תינתן במהלך שנת הלימודים. עם קבלת אישור על העברת כספי המלגה, יתבצע החזר הסכום להורים.קבלת המלגה מותנית בקריטריונים כלכליים הנקבעים על ידי האגף למחוננים ולמצטיינים, וניתנים לשינוי בכל עת וללא הודעה מוקדמת.הפסקת לימודים והחזר שכר לימודביטול השתתפות בתכנית יתאפשר בכפוף להודעה בכתב בדואר אלקטרוני. החזר שכר לימוד יחסי (בהתאם למספר השיעורים שהתקיימו עד למועד ההודעה) יתאפשר עד לתאריך 31.01.2021. במקרה של בעיות משמעת חוזרות ונשנות, אנו מותירים לעצמו את הזכות ליידע את ההורים, לזמנם לשיחה, ואף לשקול אפשרות סיום לימודי הילד/ה בתוכנית. תנאי החזר שכר הלימוד במקרה זה, זהים כמצוין לעיל.הסעות לקורסי המצטיינים אחר הצהריים לא מתקיימות הסעות מאורגנות. ההסעות הן באחריות ההורים !!! הסעות לקורסי מחוננים בשעות הבוקר:**הרשמה להסעות וגביית תשלום יתבצעו לאחר אישור למידה פרונטלית במרכז המחוננים.עלות ההשתתפות בהסעות- 400 ₪ לשנה.התשלום הוא קבוע גם אם עושים שימוש בהסעה לכיוון אחד בלבד.איסוף התלמידים בבוקר ופיזורם בסוף היום משערי בתי הספר.ההרשמה היא שנתית. אין אפשרות להצטרף להסעה באופן מזדמן.לתשומת ליבכם!!!אנו מארגנים את ההסעות בתיאום עם חברת ההסעות שנבחרה ע"י העירייה. מספר הרכבים ומסלולי האיסוף והפיזור מפוקחים ע"י העירייה. בהסעות אין מלווה.

 
 
אודות המרכז
קורסי מחוננים ג'-ט'
קורסי מצטיינים ג'-ט'
מרחבי כיתות מחוננים
מרחבי כיתות מצטיינים
משלנו
זרקור לקורס
חומרי העשרה
גלריית תמונות
למידה בחירום