יום ו', יז’ באדר א' תשע”ט
לתכניות במרכז שחפים רשאים להירשם רק תלמידים שאותרו ואושרו בכתב כמחוננים או מצטיינים ע"י משרד החינוך
תגובות: 0   צפיות: 173

מרכז שחפים . מנהלת התכנית יפעת מרקפלד 053-4328186 giftedherzliya@gmail.com

שכר לימוד, הרשמה, מלגות, ביטול הרשמה, הסעות

שכר לימוד ונהלי תשלוםתשלומי שכר הלימוד למרכז המחוננים מוגדר כ"רכישת שירותים מרצון". גובה הסכום המקסימלי לגבייה נקבע ע"י האגף למחוננים ולמצטיינים במשרד החינוך.שכר הלימוד לשנת הלימודים תשע"ט: 1,600 ₪ לכל תלמיד/ה.תלמיד/ה שני/ה במשפחה, יזכה להנחה של 20% וישלם 1280 ₪.התשלום יתבצע באמצעות כרטיס אשראי במערכת מקוונת (באינטרנט) מול מרכז המדעים בהרצליה.ניתן לבצע את התשלום בארבע תשלומים.הקישור לטופס ההרשמה והתשלום יועברו במייל אישי להורים.לאחר אישור ההרשמה תצורפו לקבוצת הדיוור של מרכז שחפים. הודעות תשלחנה אליכם עפ"י כתובת ה e-mail שמסרתם. שימו לב!! רישום התלמיד לתכנית המחוננים או המצטיינים נקלטת במערכת ומאושרת רק לאחר שאושר התשלום במערכת. בקשת מלגה מסיבות כלכליותעליכם לבצע את תשלום שכר הלימוד במלואו ואחר כך להעביר טופס בקשה למלגה.את הטופס המלא יש להעביר למרכז המדעים בצירוף כל המסמכים והאישורים הנדרשים, תוך 30 ימים מתחילת שנת הלימודים ולא יאוחר מיום ה-30.11.18.את הטופס ניתן לקבל במרכז המדעים או אצל המזכירה ביום הפעילות.בקשות המלגות מועברות למשרד החינוך. תשובה על גובה המלגה תינתן במהלך שנת הלימודים. עם קבלת אישור על העברת כספי המלגה, יתבצע החזר הסכום להורים.קבלת המלגה מותנית בקריטריונים כלכליים הנקבעים על ידי האגף למחוננים ולמצטיינים, וניתנים לשינוי בכל עת וללא הודעה מוקדמת.הפסקת לימודים והחזר שכר לימודתלמיד הפורש במהלך השנה יהיה זכאי להחזר שכר לימוד בהתאם לחוק. במקרה של בעיות משמעת חוזרות ונשנות, אנו מותירים לעצמו את הזכות ליידע את ההורים, לזמנם לשיחה, ואף לשקול אפשרות סיום לימודי הילד/ה בתוכנית. תנאי החזר שכר הלימוד במקרה זה, זהים כמצוין לעיל.הסעות לקורסי המצטיינים אחר הצהריים לא מתקיימות הסעות מאורגנות. ההסעות הן באחריות ההורים !!! הסעות לקורסי מחוננים בשעות הבוקרעלות ההשתתפות בהסעות- 400 ₪ לשנה.התשלום הוא קבוע גם אם עושים שימוש בהסעה לכיוון אחד בלבד.איסוף התלמידים בבוקר ופיזורם בסוף היום משערי בתי הספר.ההרשמה היא שנתית. אין אפשרות להצטרף להסעה באופן מזדמן.לתשומת ליבכם!!!אנו מארגנים את ההסעות בתיאום עם חברת ההסעות שנבחרה ע"י העירייה. מספר הרכבים ומסלולי האיסוף והפיזור מפוקחים ע"י העירייה. בהסעות אין מלווה.

 
 
חידת השבוע
אודות המרכז
הבמה שלנו
עיתונאות
קומיקס
מחוננים ג' - ט'
מצטיינים ג' - ט'
גלריית תמונות
למידה בחירום, או"ח